~ Iné atrakcie ~

Kreslenie portrétov a karikatúr – na vašej akcii môže byť počas celého večera prítomný výtvarník, ktorý bude kresliť Vašich hostí. Tí si odnesú buď portrét ich vlastnej tváre, alebo karikatúru. V dolnom rohu môže byť logo vašej firmy s dátumom eventu.

Barmanská show - elegantne zvládnuté predvádzanie miešania a prípravy nápojov aj v podaní majstrov sveta, ktorí pochádzajú so Slovenska.

Traja záhadní muži – po otvorenom priestore začnú chodiť traja záhadní muži v dlhých kabátoch a priateľsky zdraviť ľudí. Táto show je vhodná na upútanie pozornosti na otvorených priestranstvách. Videoukážka vám povie viac:

video
Ukážkové video

Nafukovacie atrakcie
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk
nafuk nafuk nafuk